Sme odrazom svojho myslenia

PODĽA HARVARDSKEJ ŠTÚDIE POČAS PRVÝCH OSEMNÁSTICH ROKOV ŽIVOTA POČUJEME AŽ 150 000 NEGATÍVNYCH SUGESCIÍ. ANI PO OSEMNÁSTKE SA TO VEĽMI NEZLEPŠÍ. OKOLIE NÁM DÁVA PRIEMERNE 22 NEGATÍVNYCH SUGESCIÍ KAŽDÝ DEŇ.
(Nedá sa, to sa nemôže podariť, tak sa to nerobí, neprichádza do úvahy, to je nad tvoje možnosti, nezvládneš to, na to nemáš, si žena, si muž, si ešte malý, si už veľký, si z mesta, si z dediny, si mladý a nakoniec, už si starý…)

Od narodenia sa formujú v našom podvedomí limitujúce alebo posilňujúce presvedčenia a tie nám potom v živote pomáhajú alebo ubližujú. Problém je v tom, že sú mimo úrovne našej vedomej mysle, a tak veľa ľudí ani len netuší, čo im bráni mať lepší a šťastnejší život. Život však nie je to, čo sa deje mimo nás. Život je to, čo žijeme každý deň, každú hodinu, každý okamih. Život sme my. Život sú naše rozhodnutia, naše rozhovory, naša činnosť, život je všetko, čomu venujeme svoj Čas. Pretože náš život je ukrytý v čase, ktorý je jednou s podmienok Života. Kto si to neuvedomuje, tomu život pretečie pomedzi prsty a ani si neuvedomí, že už je starý a nestihol sa venovať tomu, čo tak veľmi chcel… ak by mohol… samozrejme, výhovorky sú vždy súčasťou života tých, čo nedosiahli svoje sny.

Život je taký, aký si ho formujeme našom vnútri. Vonkajší svet sa každému z nás vyskladá podľa jeho vlastných individuálnych filtrov a tie zas vytvorili jeho vlastné ustálené myšlienkové vzorce. Tie sa formovali už od detstva a sprevádzajú nás celý život. Výnimočne úspešní ľudia sa odlišujú od priemerných práve tým, ako myslia a ako konajú. Vytvoria si iné návyky. Logicky preto majú aj iné  výsledky. Ak teda chcete aj vy niečo zmeniť na výstupe, musíte najprv niečo zmeniť na vstupe. Na vstupe do svojej vedomej a podvedomej mysle.

NADPRIEMERNÉ VÝSLEDKY
NEMÔŽEŠ DOSIAHNUŤ
PRIEMERNÝM MYSLENÍM.Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.