V rámci Zákona Slobodnej Vôle.

Nie je potrebné báť sa hmotného sveta. On nie je nebezpečný. Nebezpečná je neznalosť jeho Zákonov. Zákonov Sveta, v ktorom my žijeme. Bohužiaľ, väčšina ľudí žije v tejto nevedomosti, aj keď sa už ľudia prebúdzajú a bojujú za svoje práva jak na fyzickej, tak aj na metafyzickej úrovni.

Myšlienka na to, že by sme mohli byť nemilosrdne potlačení, či zlikvidovaní, môže vyznieť beznádejne. A to, že sa používanie násilia na ľuďoch už zosilnilo, znamená, že táto možnosť je v našej viere už zapnutá. Ako sa to stalo?

Nastavenia súhlasu sú nastavené v podvedomí.
Sú výsledkom nášho Presvedčenia.
Presvedčenie je Súhlas.

To nastavenie Súhlasu mohlo byť vykonané už v predošlej generácii, alebo sme to odsúhlasili v situáciách, keď sme to zažili niekde v realite, alebo keď sme to opakovane videli v médiách, filmoch a pod. Proste sme to prijali ako možnosť. To je náš Súhlas. No v každom prípade TENTO SÚHLAS musí byť TERAZ odstránený z nášho Vedomia, aj podvedomia.

Ešte raz:
TENTO NÁŠ SÚHLAS, toto Presvedčenie, že môžeme byť nemilosrdne potlačení, či až zlikvidovaný, MUSÍME ZRUŚIŤ! Táto predstava MUSÍ BYŤ HNEĎ TERAZ ODSTRÁNENÁ Z NÁŠHO VEDOMIA, AJ Z PODVEDOMIA.


Zákon Slobodnej Vôle musí byť dodržiavaný každým a všade. Týmto Zákonom, alebo lepšie povedané v rámci tohto Zákona, ľuďmi manipulujú aj manipulátori. Potrebujú mať ľudskú populáciu pod kontrolou, aby mohli na ľudskej spoločnosti parazitovať. Predkladajú nám pred oči násilie, nepokoje medzi rôznymi skupinami ľudí, vojny, nebezpečenstvo chorôb, ťažkosti budúceho života… používajú na to médiá, v ktorých sa v prevažnej miere používajú polopravdy a lži, no vyzerajú ako realita. A v realite sa neustále stretávame s množstvom papierov a zmlúv, ktoré sú tak obsiahle, že ich už ani nečítame… kde nás neustále žiadajú o Súhlas. A my im ho svojim podpisom dávame. Predávame svoje vlastné práva iným osobám, inštitúciám, spoločnostiam a úradom, ktoré podľa práva Súhlasu, podľa Zákona Slobodnej Vôle menia náš osobný svet. S našim Súhlasom.

Je nutné POZNAŤ, AKO FUNGUJE TENTO SVET, v ktorom všetci spolu žijeme. Manipulátori, aj manipulovaní. Potrebujeme si dávať pozor na rôzne druhy manipulácie! Manipulácie existujú aj rámci zákona samozrejme. Ak súhlasíte, aby si s vami niekto robil, čo chce on, podporili ste ho. No ak nesúhlasíte, situácia je úplne iná. Naučte sa to rozlišovať a konať.

Zákon Slobodnej Vôle zabezpečuje, že je nemožné s nami čokoľvek urobiť bez ohlásenia vopred o svojich úmysloch a plánoch. Preto nám temní ukazujú svoje plány skrytým spôsobom prostredníctvom hudobných klipov, filmov, symbolov, prostredníctvom verejne známych osobností, ktoré slúžia im – temným.

Ak my toto všetko akceptujeme, prijímame a neprotestujeme proti tejto manipulácii s ľudskou mysľou, dávame Súhlas s nasledujúcimi postupmi v tomto smere. Uvedomte si, že nič sa nedeje skryte, všetko je zverejnené. Lebo takto to musí byť. Každý služobník temných musí ukázať ostatným svoju náklonnosť a príslušnosť cez rôzne znaky, symboly, či verejné odhalenie. Všetko sa dá dohľadať. Tak sú stanovené pravidlá hry. Všetko v rámci Zákona Slobodnej Vôle.

Keď sa tým vedomý človek začne zaoberať, bude odhaľovať a rozlišovať tieto znaky a symboly. Prestane ich akceptovať, či uctievať, prestane ich uprednostňovať, prestane im dávať svoju energiu v podobe svojej Pozornosti, svojho Času, či peňazí. No ak sa tak doteraz nestalo a dav nerozumných ľudí sa bude poklonkovať týmto procesom manipulácie, oni budú vo svojej manipulácii pokračovať. S týmito ľuďmi stačí iba sympatizovať. Stačí ich akceptovať.

Ak nechceme byť účastníkmi tohto kontrolovaného davu, ktorý k tomu dal súhlas, musíme byť neustále schopní uvedomovať si a rozumieť hre médií a tých, ktorí ich vlastnia, reklamám na všetko, znakom a symbolom a vedieť sa vyhnúť Súhlasu s tým, čo vidíme.


Žijeme Vedome ?


Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.