Sme ako strom

Všetko je Jedno.
Vo všetkom je tá istá energia, ten istý Zdroj života. Rozdiely foriem života sú iba vo frekvencii.

Existuje jedno Vedomie, jedno pole, jedna Sila pohybujúca sa všade, všetkými smermi, prechádzajúca cez všetko. Žijeme v jej poli. Toto pole existuje všade okolo nás. Je aj v nás a my sme v ňom. Sme Jedno. To pole si aj ty! Áno ty. Aj v Tebe sa táto Sila pohybuje všetkými smermi a prechádza cez všetko. Si to aj Ty – súčasť poľa Vedomia, ktorého súčasťou je Zdroj života.

Je to zaujímavé… keď myslíme, Zdroj to eviduje… keď počúvame, Zdroj to eviduje… keď sa pozeráme, Zdroj to vie… vidí našimi očami… Je v našom Vedomí. Kto to chápe, stáva sa lepším, lebo chce. Lebo vie prečo. Stáva sa vedomou súčasťou Celku. Prebudená súčasť Celku. Vedomá si seba. V zjednotení so Zdrojom života. S Tvorcom.

Sme ako strom. Silné hlboké korene, mocný kmeň, hrubé konáre určujúce veľkosť koruny, v ktorej sú aj mladé vetvičky a tenké halúzky. Každá halúzka, každý výhonok má rovnakú šancu stať sa v budúcnosti súčasťou mocného konárového systému koruny stromu. Musí sa so stromom zjednotiť. Prijať jeho príbeh, jeho podstatu, jeho predurčenie rásť do výšky, aj doširoka.

Ak sa halúzka nezjednotí, nič sa nedeje. Silný vietor ju zlomí, padne na zem a stane sa súčasťou zeme, ktorá strom vyživuje. Príroda je v tomto obdivuhodne jednoduchá. No presná.

Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.