Milan Kern

Writer & Blogger

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Čo si o sebe myslíme ?

24. februára 2024/

Myslíme si o sebe množstvo nepravdivých vecí. Myslíme si, že sme vzdelaní. Myslíme si o sebe, že sme lepší, ako niekto iný.…

Dve hry súčasťou jednej

24. februára 2024/

Vesmír je jedna živá Bytosť a Myseľ tejto Bytosti je vo všetkých veciach. Hovoríme tomu Vedomie. Alebo aj uvedomenie. Preto…

Myseľ…

23. februára 2024/

Myseľ je zdravá a harmonická,plná Sily a schopnosti tvoriť,len keď je Láskou.MY–S(slovo…)E(jest=je…)Ľ(ľjubov=láska)Keď sa MY, keď sa každé naše Slovo stáva Láskou,keď je…

Život a ľudské brucho.

22. februára 2024/

2 cm pod pupkom máme centrum, o ktorom mnohé staré kultúry učia, ako ho udržiavať vo svojej Sile. Zameriavanie pozornosti…

Základné pravidlo

22. februára 2024/

Dokonalý život znamená dokonalé zdravie.Dobrý život znamená dobré zdravie. Nemocný človek nemá ani dobrý, ani dokonalý život. Aby mal človek…

Samoregulačný organizmus

20. februára 2024/

Pozrime sa na túto fotografiu. Je to superpočítačová simulácia tisíčročnej distribúcie temnej hmoty vo Vesmíre. Simulácia bola vytvorená spoločnosťou Max…

Duchovná cesta ?

17. februára 2024/

Učebňa bola takmer prázdna, až na oneskorenca, ktorý v nej nezostal úmyselne. Pre svoje arogantné správanie ho učiteľ nechal poškole, aby vyriešil…

Energia = Potenciál

15. februára 2024/

Každý človek má určité množstvo energie. Každý človek iné. No to nie je jediný rozdiel, čo sa energie týka. Ešte…

Bežný človek na Slovensku

15. februára 2024/

Ľudia majú rôzne starosti, každý tie svoje. Taký je súčasný Svet. Ide len o prežitie a vysporiadanie sa s tým, že niekto blízky…

Older PostsNewer Posts

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.